Informatieve avond over moderne Vrijmetselarij Delft

Anno 2024 nemen de spanningen in de wereld toe, ver weg en dichtbij. Het is makkelijk om moedeloos te worden. Maar het is beter om samen met andere mensen van goede wil te kijken naar wat we aan onszelf en onze omgeving kunnen verbeteren om een mooiere wereld mogelijk te maken. 

Het gebeurt al ruim 300 jaar in de Vrijmetselarij: zonder aanzien des persoons en respectvol met elkaar werken aan verbetering. Via een oude, mystieke werkwijze die anno 2024 nog steeds actueel is.

Ben je geïnteresseerd in een moderne benadering van Vrijmetselarij, open voor alle mensen van goede wil, ongeacht hun geloof, achtergrond, maatschappelijke status, sekse of gender? Een plek waar met historische, modern ingevulde rituelen, licht en muziek een inspirerende en veilige omgeving wordt gecreëerd? Waar zelfreflectie en respectvolle uitwisseling van gedachten centraal staan, zonder religieuze dogma's maar met een humanistische inslag? Wil jij ook bijdragen aan een betere wereld, te beginnen bij jezelf?

Dit is jouw kans!
 
Woensdagavond 22 mei 2024 organiseren wij om 20 uur een informatieavond in het logegebouw aan de Choorstraat 16a, 2611 JG Delft. Kom langs, proef de sfeer, maak een stukje ritueel mee, luister naar persoonlijke verhalen van leden, en stel de vragen die je altijd al hebt willen stellen. 

Aanmelden doe je met een e-mail aan de secretaris. Geef alstublieft je naam en adres op plus wat je van de avond verwacht. We proberen hiermee rekening te houden in het programma. De bevestigingsmail is ook je toegangsbewijs.
 
Voel je je aangesproken? Meld je dan gelijk aan! Want vol is vol.

Wat zijn kernwaarden van moderne Vrijmetselarij?

De vrijmetselarij, een in wezen filantropische, filosofische en progressieve instelling, heeft als doel de zoektocht naar waarheid, de studie van moraliteit en de praktijk van solidariteit.

Het zet zich in voor de materiële en morele verbetering, voor de intellectuele en sociale perfectie van de mensheid. 

Het kernprincipe ervan is wederzijdse tolerantie, respect voor anderen en zichzelf, absolute vrijheid van geweten. 

Omdat zij metafysische opvattingen beschouwt als het exclusieve domein van de individuele waardering van haar leden, wijst zij elke dogmatische bevestiging af. 

Het hecht fundamenteel belang aan het secularisme. Het motto is: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

Bron: Grootoosten van Frankrijk, waarvan filosofie en werkwijze voorbeelden zijn voor onze Loge. De illustratie toont "Le Génie de la Liberté" (de Genius van de Vrijheid), standbeeld van Augustin Dumont (1801 - 1884), bekroning van de Juli-zuil, op de Place de la Bastille in Parijs.

De Lente-equinox - moment van vernieuwing

Trouw aan de traditie, vieren veel Vrijmetselaren ieder jaar het maçonnieke nieuwjaar rond het moment van de Lente-equinox. Dit jaar was de Lente-equinox op woensdag 20 maart om 4.07 uur. Wij vierden de Lente-equinox samen met Loge Plato op zondagmiddag 24 maart j.l. Maar wat is het eigenlijk precies, Lente-equinox, en wat kun je er mee?

Tijdens het moment van de Lente-equinox staat de as van de aarde loodrecht op de baan om de zon. Daardoor zijn dag en nacht, licht en duisternis overal ter wereld in evenwicht. We laten de donkere Winterzonnewende van december achter ons en gaan op weg naar de langste dag. Die van de Zomerzonnewende in juni, waarop het licht maximaal is. Na de Zomerzonnewende neemt de zon weer in sterkte af om bij de Herfst-equinox, in september, weer in evenwicht te zijn en daarna verder af te nemen.

Deze voortdurende cyclus van beginnen, groeien, excelleren, afnemen, sterven en opnieuw beginnen is kenmerkend voor het leven in de natuur op aarde, en ook voor veel mensenlevens. Ook daar is er een afwisseling van vernieuwing, groei en succes, gevolgd door perioden van stagnatie, afname en mislukking. Waarna zich weer nieuwe kansen voordoen.

Het is belangrijk je bewust te zijn van deze cyclus. Elke periode, ook de minder lichte, kan leiden tot meer inzicht in jezelf en een beter beeld van je goede en nog te verbeteren kanten. Elke fase is nuttig. En de cyclus geeft de mogelijkheid om het een volgende keer anders en bij voorkeur beter te doen.

Daarmee is de viering van de zonnecyclus in de vrijmetselarij een van de vele mogelijkheden om, samen met je broeders en zusters, bewuster te leven en steeds te verbeteren. Want alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven, op jou komt het aan!

Geïnteresseerd in meedoen? Meld je vrijblijvend aan via een mailtje. Contact verzekerd.