Vrijmetselarij voor moderne mannen en vrouwen met verschillende overtuigingen en achtergronden

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld en willen, door zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren. Met elkaar wordt er actief in vertrouwde kring gesproken en worden er ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst.

In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s, die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren, we bij onszelf moeten beginnen.

De vrijmetselarij maakt gebruik van symbolen. Symbolen dekken de lading vaak beter dan woorden om de mens meer inzicht te geven in gevoelens, handelingen en verschijnselen. Eén van de belangrijkste symbolen is dat van de ruwe steen, een symbool voor de onvolmaakte mens. Met hamer en beitel bewerkt een vrijmetselaar (symbolisch en dus geestelijk) de ruwe steen die hij/zij is tot een zuivere kubus, een symbool voor de volmaakte mens.

In Loge La Liberté werken we altijd met een rituaal. Dat is een soort ritueel spel, waarin ieder lid van de loge een functie kan hebben. Dit rituaal heeft als doel het tot leven brengen van de symboliek en gezamenlijk een gevoel van broederschap te creëren. Er wordt ook veel muziek ten gehore gebracht.

De basis van het rituaal is al 300 jaar wereldwijd dezelfde. In Loge La Liberté werken we met een meer humanistisch rituaal, de Rite Moderne. In de andere loges van de NGGV wordt gewerkt met het meer religieuze Schotse of Engelse Rituaal. Omdat we regelmatig bij elkaar over de vloer komen zijn we bekend met al deze ritualen van de hedendaagse vrijmetselarij.


Naast werken in de Loge is de moderne vrijmetselaar altijd op zoek naar mogelijkheden om de handen uit de mouwen te steken in de directe omgeving, in de hoop daardoor ook heel praktisch bij te dragen aan een betere wereld. Wilt u vrijblijvend contact om te bezien of de vrijmetselarij misschien iets voor uw is? Mail ons dan via laliberteloge@gmail.com.


 


Zowel de Loge La Liberté als de Orde NGGV waarvan zij deel uitmaakt zijn statutaire verenigingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de Orde werken 7 loges samen. De NGGV is op haar beurt lid van de wereldwijde maçonnieke organisatie C.L.I.P.S.A.S. (www.clipsas.org). De NGGV en de Loges onderhouden warme contacten met andere maçonnieke orden in Nederland en Europa en zoeken altijd naar mogelijkheden om de banden te versterken en uit te breiden.