Zoom bijeenkomst over “De Rite (Français) Moderne – anders dan andere”

Tijdens de virtuele Voorhof bijeenkomst van Loge La Liberté van 8 maart 2023 zal een Bouwstuk worden opgetrokken met als thema “De Rite Français Moderne – anders dan andere”.

Loge La Liberté in Delft werkt sinds haar oprichting op 23 oktober 2011 volgens een eigen vorm van Rite Moderne. De tijd schrijdt voort en de achtergronden van de in dit rituaal gemaakte keuzes verdampen steeds meer. Ook duiken vragen op over vóórkomende of juist ontbrekende elementen in het rituaal, die om antwoorden vragen. Goede redenen om op zoek te gaan naar het fundament van ons rituaal.

Het Bouwstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden oorsprong en ontwikkeling van de Rite Français Moderne in Frankrijk geschetst. Deze schets eindigt bij de meest recente versie van de Franse Ritus, het “Werkboek van de Rituelen van de drie graden volgens de Rite Français”. Dit is het in 2009 uitgegeven referentierituaal van en voor het Grand Orient de France.

In het tweede gedeelte wordt ingezoomd op deze ritualenverzameling in het algemeen en op het gedeelte voor de Leerlingengraad in het bijzonder. Stilgestaan wordt bij enkele eigenaardigheden die afwijken van wat gebruikelijk is in de Schotse en Engelse Ritus, en soms zelfs van onze eigen versie van de Rite Moderne. Ter afsluiting worden enkele gedachten gedeeld over het hoe en wat van het onderhouden van ritualen en de meerwaarde daarvan in het licht van de positionering van de Vrijmetselarij in de maatschappij anno 2023.
 
De presentatie wordt enkele malen onderbroken door korte comparities over bepaalde gepresenteerde punten, waarin ruimte is voor opmerkingen van de aanwezigen. Daardoor wordt dit Bouwstuk door hen mede vorm gegeven. Het Bouwstuk wordt afgesloten met een algemene comparitie.

Leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes kunnen zich tot uiterlijk 7 maart als visiteur aanmelden via secretaris@loge-laliberte.nl. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de ZOOM-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Deze ZOOM-zitting is er een in de reeks van digitale bijeenkomsten die wij organiseren onder de noemer “Nederlandstalige Gemengde Internetloge”. Daarover is meer te lezen op de website www.vrijmetselarij-internetloge.nl. Alle Nederlandstalige Vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die regelmatig via ZOOM met ons zouden willen arbeiden worden uitgenodigd zich aan te melden secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl.

Avond over "Mithras en de vrijmetselarij"

Op woensdag 8 februari a.s. organiseert Loge La Liberté Delft via ZOOM een maçonnieke avond rond het Bouwstuk “Mithras en de Vrijmetselarij”. Deze avond is toegankelijk voor vrijmetselaren van alle gerenommeerde maçonnieke ordes.

Het bouwstuk gaat in op de antieke Perzische lichtgod Mithras en het ontstaan van de mysteriën in het inwijdingsgenootschap met betrekking tot deze god. Het Mithracisme was het inwijdingssysteem dat naast het Christendom een belangrijke rol zou blijven spelen in de eerste eeuwen van onze jaartelling, totdat onder invloed van het Christendom alle andere godsdienstuitingen in het West- en Oost-Romeinse Rijk verboden werden. 
 
Het betoog is gebaseerd op cultuurhistorisch, godsdiensthistorisch en archeologisch onderzoek. Verder wordt ingegaan op wat bekend is over de bijzonderheden rond de inwijdingen, graden en de organisatie van het Mithracisme en op treffende overeenkomsten met de Vrijmetselarij.

Leden van alle gerenommeerde maçonnieke Ordes kunnen zich tot 7 februari als visiteur aanmelden via secretaris@loge-laliberte.nl. Toegelaten visiteurs ontvangen kort voor de zitting de ZOOM-inloglink op het e-mailadres dat is gebruikt voor de aanmelding.

Deze ZOOM-zitting is er een in de reeks van digitale bijeenkomsten die wij organiseren onder de noemer “Nederlandstalige Gemengde Internetloge”. Daarover is meer te lezen op de website www.vrijmetselarij-internetloge.nl. Alle Nederlandstalige Vrijmetselaren van gerenommeerde Obediënties waar ook ter wereld die regelmatig via ZOOM met ons zouden willen arbeiden worden uitgenodigd zich aan te melden via bovenstaand mailadres. 

Illustratie British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)
 

Gemengde Internetloge van start

Na een periode van voorbereiding is de eerste Nederlandstalige Internetloge Plato La Liberté van start gegaan. Deze loge, onderdeel van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV, staat open voor alle Nederlandstalige leden, mannen èn vrouwen, van gerenommeerde maçonnieke organisaties waar ook ter wereld. Daarnaast kunnen ook niet-vrijmetselaren zich via onze loge aansluiten bij de vrijmetselarij.

Het doel van internetloge Plato La Liberté is allereerst om voor Nederlandstalige Zusters en Broeders van alle gerenommeerde maçonnieke organisaties in Nederland en daarbuiten, een internet-platform te creëren waar op laagdrempelige wijze en zonder reisperikelen in het Nederlands gearbeid kan worden met andere vrijmetselaren. Dit naast hun gewone maçonnieke arbeid in de eigen loge, of soms in plaats daarvan wanneer ziekte of reisafstanden, zoals vanwege verblijf in het buitenland, fysieke arbeid in een Nederlands logegebouw belemmeren.

De internetloge biedt daarmee ruimte voor maçonnieke arbeid over de grenzen van Obediënties en landen heen. De eerste proefzittingen via ZOOM brachten tientallen broeders en zusters uit binnen- en buitenland bij elkaar.

In de internetloge gebruiken we een meer humanistisch, niet-religieus rituaal uit de Franse traditie, gebaseerd op de Rite Moderne. Ongeveer 10 maal per jaar komen we virtueel bij elkaar via ZOOM. Deze digitale bijeenkomsten, meestal een comparitie rond een maçonniek thema, kennen een aangepast rituaal in de 1°.  Enkele van de ZOOM-bijeenkomsten hebben een populair thema en zijn ook open voor niet-vrijmetselaren. Dan wordt een zeer beperkt rituaal gebruikt. 

Wij combineren arbeid via ZOOM met fysieke arbeid. De fysieke bijeenkomsten vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats in de logegebouwen in Den Haag en Delft. De fysieke bijeenkomsten betreffen de vieringen in de 1° van de jaaropening en -sluiting, de zonnewendes en equinoxen alsook formele zittingen rond Inwijding, Bevordering en Verheffing. 

De Arbeidstafel is te vinden op de website van de Internetloge. De actualiteit kan soms deze planning beïnvloeden.

Vrijmetselaren van gerenommeerde maçonnieke organisaties die als visiteur virtueel of fysiek willen deelnemen aan onze formele, niet-openbare maçonnieke bijeenkomsten kunnen zich aanmelden via secretaris@vrijmetselarij-internetloge.nl. Voor hen geldt een toetsing. Vrijmetselaren die lid willen worden van de internetloge kunnen dat lidmaatschap aanvragen via hetzelfde mailadres. Voor hen geldt een van de normale werkwijze afgeleiden procedure. Dat alles geldt ook voor niet-vrijmetselaren die zich willen aansluiten.

bron illustratie RGLB