Loge La Liberté Delft - moderne vrijmetselarij voor mannen en vrouwen

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld en willen, door zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren. Met elkaar wordt er actief in vertrouwde kring gesproken en worden er ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst.

In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s, die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren, we bij onszelf moeten beginnen.


In Loge La Liberté werken we altijd met een rituaal. Dat is een soort ritueel spel, waarin ieder lid van de loge een functie kan hebben. Dit rituaal heeft als doel het tot leven brengen van de symboliek en gezamenlijk een gevoel van broederschap te creëren. Er wordt ook veel muziek ten gehore gebracht.