"Piet Mondriaan - zoektocht naar de essentie" bij vrijmetselaarsloge La Liberté

Op woensdag 10 mei a.s. om 20 uur organiseert de Delftse gemengde Vrijmetselaarsloge La Liberté een lezing-avond via ZOOM over het thema "Piet Mondriaan - zoektocht naar de essentie". Deze avond is via internet toegankelijk voor alle geïnteresseerden, al dan niet vrijmetselaar.

Piet Mondriaan (1872-1944) was een bevlogen kunstenaar die vol passie leefde voor de schilderkunst. Hij zocht naar een nieuwe vormentaal, een nieuwe beelding, om de kunst te ontdoen van opsmuk en rafels om te komen tot een nieuwe, zuivere kunst pur sang.

Mondriaan wordt gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve schilderkunst. In de tijdspanne waarin hij leefde en werkte volgden verschillende kunststromingen elkaar in snel tempo op of bestonden naast elkaar. Er werd nagedacht over kunst, gediscussieerd, geëxperimenteerd. Men was grensverleggend bezig. In New York en Parijs gebeurde veel, maar ook in Nederland was het druk. In 1917 werd het kunsttijdschrift De Stijl opgericht en hieromheen ontstond de gelijknamige kunstenaarsbeweging waarvan Mondriaan een prominent lid was.

Tijdens de Zoom bijeenkomst wordt in vogelvlucht een beeld geschetst van hoe Mondriaan die nieuwe, zuivere kunst zag en ook welke invloeden er zijn geweest. Zoals zijn contacten met de kunstenaar Theo van Doesburg, zijn liefde voor de jazz muziek en zijn belangstelling voor de Theosofie en Vrijmetselarij.

Na de lezing is er ruimte voor het stellen van vragen over het thema en een onderlinge gedachtewisseling. Ook kunnen dan vragen over de Vrijmetselarij gesteld worden.

Aanmelden kan via een mail naar secretaris@loge-laliberte.nl. Noem alstublieft duidelijk uw naam en adres. Als u ook aangeeft welke aspecten u bijzonder interesseren kan daar misschien rekening mee worden gehouden in de lezing. 

Illustratie: Composition with grid 3: lozenge composition, 1918 door Piet Mondriaan, Kunstmuseum Den Haag, Public Domain.bron