Ontstaan

De moderne Vrijmetselarij is een product van de Verlichting. Zij ontstond rond het midden van de 17e eeuw. De eerste Loges kwamen waarschijnlijk voort uit de bouwgilden, vandaar de naam “vrijmetselaren”. Symbolen als de passer, winkelhaak en het schietlood hebben ook hun oorsprong in de bouwgilden. De meeste loges werken in de zogenaamde “blauwe graden”. Dit zijn, net als in het gildewezen, de ontwikkelingsstappen van leerling, gezel en meester.

In 1717 werd de eerste Grootloge (een groep van samenwerkende loges, ook wel "Orde" genoemd) gevormd in Londen, dat op dat moment de hoofdstad van het filosofisch denken was. Van daaruit verspreidde de vrijmetselarij (alleen voor mannen) zich over Europa en de rest van de wereld.

Heden ten dage worden onderscheiden de "reguliere" Vrijmetselarij die wordt erkend door de allereerste Grootloge, die van Engeland (de United Grand Lodge of England, kortweg UGLE) en de overige die geen sturing vanuit de UGLE wensen en daarom door "Londen" "niet-regulier" zijn verklaard. De UGLE en de daartoe behorende Obediënties erkennen de "niet-reguliere" organisaties niet en staan -formeel- geen onderling contact toe. Gelukkig is er informeel steeds meer wel mogelijk.

Ook binnen elk van de genoemde hoofdgroepen is de variatie groot. Zo zijn er loges die alleen Christenen toelaten, loges die iedereen toelaten die gelooft in ‘iets hogers’ en loges waarbij religie of overtuiging geen rol spelen. Verder zijn er loges die alleen mannen toelaten en loges die naast mannen ook vrouwen inwijden, of alleen vrouwen.

In Nederland ontstond de eerste Grootloge, opgericht vanuit Londen, in 1756. Deze ontwikkelde zich tot de Orde van Vrijmetselaren (alleen voor mannen). De eerste gemengde Loge in Nederland, behorend tot de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘LE DROIT HUMAIN' ontstond in 1905.

De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV, de Nederlandse vrijmetselaars-organisatie waarvan onze loge lid is, werd opgericht in 1960. De NGGV kent op dit moment meerdere loges, elk met een eigen karakter. Er zijn loges in Utrecht, Gouda, Delft, Den Haag (Rite Modern èn Engelse Ritus), Breda en Amstelveen.

De NGGV staat open voor alle mensen (dus mannen en vrouwen) ongeacht maatschappelijke status of religieuze overtuiging, die volgens onze centrale waarden streven naar ontwikkeling van zichzelf, de individuele medemens en de mensheid als geheel en de grondslagen voor dat streven herkennen zoals in de Ordegrondwet omschreven.

(Tekst deels gebaseerd op deze webpage)