Welkom

Welkom bij Loge La Liberté, een groep moderne vrijmetselaren in Delft bestaande uit vrije mensen, mannen en vrouwen, van goede naam van allerlei achtergrond, opgericht 23 oktober 2011.

Wij vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Wij willen daaraan bijdragen door onszelf en de ander beter te begrijpen en dat door te vertalen in een andere opstelling naar onszelf, de ander en de maatschappij in het algemeen. Daartoe leggen we, in vertrouwde kring, ideeën en ervaringen naast elkaar. In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen gebeurt dat in de vrijmetselarij niet vanuit dogma’s. Iedereen is vrij om op eigen wijze de dingen te zien en te interpreteren.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Immers, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren vanuit de gedachte van wereldwijde "broederschap", moeten we bij onszelf beginnen.

De vrijmetselarij maakt gebruik van symbolen omdat die, vaak beter dan woorden, contact maken met gevoelens. Belangrijk is de ruwe steen, symbool voor de onvolmaakte mens. Met hamer en beitel bewerkt een vrijmetselaar symbolisch zijn ruwe steen, in de hoop deze te kunnen transformeren tot een zuivere kubus, symbool voor de volmaakte mens.

De symboliek wordt tijdens onze bijeenkomsten tot leven gebracht in "ritualen". Dat zijn rituele "spellen" volgens een vast patroon dat al eeuwen in de kern ongewijzigd is. Daarin kan ieder lid van de Loge een functie of rol hebben en worden speciale attributen gebruikt. Licht en muziek spelen een belangrijke ondersteunende rol. Loge La Liberté werkt met een seculier, meer humanistisch rituaal, de van oorsprong Franse Rite Modern. We gebruiken normaal gesproken geen religieuze elementen maar sluiten die ook niet uit.

Loge La Liberté vormt, samen met een aantal andere loges, de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV). Alle loges staan open voor "vrije mensen van goede naam", ongeacht afkomst, maatschappelijke status, levensovertuiging of geslacht. De NGGV heeft nationaal en wereldwijd vriendschapsbanden. Daardoor hebben leden van Loge La Liberté toegang tot de rijk geschakeerde wereld van de gemengde vrijmetselarij in binnen - en buitenland.

Op het bovenstaande wordt nader ingegaan op de volgende bladzijden van deze website.