Maak (alsnog) kennis met moderne vrijmetselarij

Op woensdag 7 februari j.l. hield onze zusterloge Loge Plato haar Open Avond in Den Haag over moderne gemengde vrijmetselarij. Het was, gezien de reacties, een geslaagde avond. De gasten en wijzelf genoten van de grote opkomst, de inspirerende ruimte, de leerzame en deels heel persoonlijke verhalen van leden, de vele vragen en antwoorden en, last but not least, de gezellige ontvangst en het lange en geanimeerde napraten. 

Maar daarmee zijn we er niet. Er wordt hard gewerkt aan een follow-up! Voor zowel mensen die geweest zijn, als mensen die er hadden willen zijn maar niet konden. 

Verschillende van onze gasten van 7 februari hebben interesse getoond in een vervolggesprek. Dat noemen wij een "Ronde Tafel". Daarmee bedoelen we enkele informele, ongedwongen gesprekken van geïnteresseerden met enkele leden van de loge. Daarin praten we door over de Vrijmetselarij, wat je er wel en niet van mag verwachten en wat er van leden wordt verwacht. Mensen die op 7 februari bij ons te gast waren kunnen zich daarvoor per mail opgeven. 

Daarnaast weten we van meerdere personen dat ze wel hadden willen komen maar dat deze datum niet schikte of dat er onverwacht een kink in de kabel kwam waardoor ze verstek moesten laten gaan. Hen, en eventuele nieuwe geïnteresseerden, willen we de gelegenheid geven alsnog deel te nemen aan een extra eerste kennismaking met de loge. Afhankelijk van het aantal opgaven worden het een of meer fysieke avonden in het logegebouw van Den Haag of Delft, of een of meer zoom-bijeenkomsten. Optie is een individueel (zoom-)gesprek, hoewel onze voorkeur uitgaat naar groepsbijeenkomsten. Immers, vrijmetselarij is bij uitstek groeps-werk. Juist de onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie kan iemand uit zijn eigen gewoonten en gedachtewereld lokken waardoor nieuwe ervaringen en inzichten kunnen ontstaan. Ook voor deze extra eerste kennismaking kan men zich per mail opgeven. 

Een speciale interessegroep blijken diegenen die al een inwijdingsachtergrond hebben, bijvoorbeeld binnen vrijmetselarij of Rozekuisers. Bij voldoende belangstelling organiseren we voor hen een aparte kennismakingsbijeenkomst. 

Kortom: maak (alsnog) kennis met moderne gemengde Vrijmetselarij. Als je mee zou willen doen aan een van bovengenoemde, nog via datumprikkers te plannen bijeenkomsten, aarzel dan niet je onmiddellijk per mail op te geven. Je bent van harte welkom.