Zomerzonnewende - moment van bezinning en vernieuwing

Op zondag 16 juni j.l. vierde onze loge, samen met broeders en zusters van andere loges van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV plus vertegenwoordigers van andere Orden de Zomer-zonnewende in het logegebouw in Delft. We gingen op zoek naar belemmeringen en vernieuwing.

De Zomer-zonnewende is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste positie bereikt. De zon staat dan recht boven de Kreeftskeerkring en markeert de langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond. Daarna worden de dagen weer korter tot aan de kortste dag op de Winter-zonnewende, rond 21 december.

Tijdens onze zitting stonden we stil bij de vraag wat ons belemmert bij, wat vrijmetselaren noemen, de symbolisch bouw aan de Tempel der Mensheid. Dat betekent: het werken aan een mooiere maatschappij. Welke ballast moeten we achter ons laten om daar beter in te worden? En welke vernieuwing hebben we nodig? 

Vrijmetselaar ben je niet met woorden maar juist met daden. Vanuit onze traditionele centrale waarden Wijsheid, Kracht en Schoonheid hebben we de opdracht om praktisch invulling geven aan de belangrijke sociaal-maatschappelijke zaken als Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. 

Om dat aan te kunnen pakken moeten we, ook in onze werkplaatsen, beginnen met meer te praten over de sociale en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Vroeger waren vrijmetselaren druk bezig met het vullen van gaten in de zich ontwikkelende sociale wetgeving en daarover praten. Tegenwoordig rust daar in veel loges weer een taboe op. En dat terwijl er nog steeds veel te verbeteren valt in de maatschappij. Denk maar aan armoede en discriminatie. 

Er zijn dus ook nu meer dan voldoende kansen om actief bij te dragen aan een betere maatschappij, zowel in onze directe omgeving als verder weg. Een inspirerende uitdaging voor ieder mens van goede wil, en zeker voor elke vrijmetselaar.

Illustratie bron, Fair Use