Wat zijn kernwaarden van moderne Vrijmetselarij?

De vrijmetselarij, een in wezen filantropische, filosofische en progressieve instelling, heeft als doel de zoektocht naar waarheid, de studie van moraliteit en de praktijk van solidariteit.

Het zet zich in voor de materiële en morele verbetering, voor de intellectuele en sociale perfectie van de mensheid. 

Het kernprincipe ervan is wederzijdse tolerantie, respect voor anderen en zichzelf, absolute vrijheid van geweten. 

Omdat zij metafysische opvattingen beschouwt als het exclusieve domein van de individuele waardering van haar leden, wijst zij elke dogmatische bevestiging af. 

Het hecht fundamenteel belang aan het secularisme. Het motto is: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

Bron: Grootoosten van Frankrijk, waarvan filosofie en werkwijze voorbeelden zijn voor onze Loge. De illustratie toont "Le Génie de la Liberté" (de Genius van de Vrijheid), standbeeld van Augustin Dumont (1801 - 1884), bekroning van de Juli-zuil, op de Place de la Bastille in Parijs.